Šīsvasaras pasākumi mūsu baznīcā

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Sveicam mūsu mācītāju

Draudze sirsnīgi sveic savu mīļo mācītāju Edvīnu Rumjancevu dzimšanas un vārda dienās.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Kāzas mūsu baznīcā

17. maijā mūsu baznīca tika grezni rotāta un pušķota, gatavojāmies laulībām. Draudze sirsnīgi sveica jauno Sudrabu ģimeni.

 

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

4. maija vasts svētku Dievkalpojums

Šogad 4. maija Dievkalpojums izdevās īpaši grezns un svinīgs. Dievkalpojumā tika kristīti un iesvētīti jauni draudzes locekļi. Pēc Dievkalpojuma visi draudzīgi klājām balto galdautu un likām svētku cienastus.  Kristībās pirmo reizi pēc restaurācijas tika lietots atrastais senais kristību trauks.

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Mūsu iecirkņa prāvesta Dzintara Laugaļa vizīte draudzē

28. aprīļa Dievkalpojumu vadīja  mūsu iecirkņa prāv. Dzintars Laugalis kopā ar mūsu mācītāju Edvīnu Rumjancevu un evanģēlistu Edgaru Graudiņu. Dievkalpojumā tika iesvētīts nesen nejauši atrastais kristāmtrauks, ko Jaunpils (Zaubes) draudzei dāvināja māc. V. Kuncendorfs tālajā 1878. gadā. Trauku atrada mūsu bijušais svētdienas skolas audzēknis Niks Zeimulis. Trauks atradās aprakts mājas pamatos un laika zobs to bija stipri bojājis. Trauku restaurēja draudzes priekšniece un tagad tas godam kalpos draudzes un baznīcas vajadzībām

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Represēto piemiņai

25. martā baznīcā tika atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne ar komunistiskā režīma cietušo vārdiem. Piemiņas plāksne bija viens no pēdējiem god.prāv. Jāņa Liepiņa lūgumiem, kas jāpiepilda dzīvē. Plāksni iesvētīja māc. Osvalds Miglons ar draudzes evaņģēlistu Edgaru Graudiņu. Svētbrīdī piedalījās arī Amatas novada domes pr-ja Elita Eglīte un vēl citi Zaubes draudzes locekļi un pagasta iedzīvotāji.

E. Eglītes kdze savā uzrunā norādīja, ka baznīca ir ļoti laba vieta, kur fiksēt šādu vēsturisku notikumu dalībnieku piemiņu, jo baznīcas pārdzīvo jebkuras varas un tādējādi cietušo piemiņa arī dzīvos ilgi, ilgi.

Plāksnes izgatavošana un uzstādīšana tika veikta ar draudzes priekšnieces un viņas ģimenes personīgu dalību un līdzekļiem.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Ziemassvētku un gadumijas pasākumi

Draudze laipni aicina zaubēniešus un visus citus viesus uz Ziemassvētku Dievkalpojumu ev. lut. baznīcā 24. decembrī pl. 12:00. Dievkalpojumu kuplinās Zaubes jauktais koris diriģenta Riharda Rudzīša vadībā.

Vēl pirms gadumijas draudze aicina visus priecīgi pavadīt veco gadu lai ar smaidu sejā sagaidītu Jauno gadu. Jautrs humora vakars ar Zigurda Neimaņa un Ivara Šterna piedalīšanos notiks Zaubes kultūras nama zālē 30. decembra vakarā pl. 18:00. Līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš.

 

 

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Koncerts “Nakts serenādes”

5. augustā pl. 12:00 visi tiek laipni aicināti uz koncertu “Nakts serenādes”.

Uzstājas Guntars Ruņģis un Jānis Ruņģis.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Izstāde “Evaņģēliski luteriskās baznīcas kalpotāju amata tērpi cauri pieciem gadu simtiem”

14. un 15. augustā baznīcas apmeklētājus un viesus varējām iepriecināt ar kārtējo unikālo izstādi. Lūk neliels ieskats tajā.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Kāzas Zaubes baznīcā

12. jūlijā mūsu baznīcā bija skaistas kāzas, kuras vadīja Rīgas vecās Ģertrūdes baznīcas mācītājs Krists Kalniņš.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off