Jauni bankas rekvizīti

Mīļie draugi! Steidzam ziņot, ka draudze ir mainījusi apkalpojošo banku. Šai sakarā jāņem vērā jaunais konta numurs un saņēmēja banka un tas ir svarīgi visiem esošajiem un potenciālajiem ziedotājiem nākotnē. Jaunie rekvizīti ir redzami gan “Ziedotājiem” paredzētajā mājaslapas sadaļā, gan arī labajā pusē redzamajā norādē “Baznīcas torņa remonts”.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?

Savās lūgšanās:
Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:
Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež
pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu
ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa
izplatību. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un
sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas,
farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi
lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas
robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi
lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos
satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus
bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.
Āmen!

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Bīskapu kolēģijas vēstule par pulcēšanās ierobežojumiem

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā
vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom 13:1)

Jēzus Kristus mīļoti brāļi, māsas un draudzes,
Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti
sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie
pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.
Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un ar diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir
atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

2) Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos neatrastos
vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Tas mums ir grūts pārbaudījums, taču rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu
ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ieļaunojumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret Baznīcu un tās vēsti. Labāk katrs savā vietā lūgsim mūsu Kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā piemeklējuma laikā.

Lai mīļais Dievs mūsu izglābj un pasargā!

+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Ziemsvētku laiks draudzē

22. decembrī draudzē viesojās mūsu iecirkņa prāvests Dz. Laugalis, kas Dievkalpojumā iesvētīja arī mūsu jaunās ērģeles. Pēc Dievkalpojuma sirsnīgā sadraudzībā apspriedām gan mūsu draudzes, gan arī LELB jaunumus. Prāvests bija patīkami pārsteigts un iepriecināts par piparkūku ciematu, kas tika izstādīts baznīcā. Baznīca, mājiņas, eņģeļi tika sarūpēti ar svētdienas skolas bērnu un draudzes dāmu čaklajām rokām.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Liels dāvinājums draudzei

Draudze saņēmusi lielu dāvinājumu. Ir veikti dažādi priekšdarbi, lai dāvinājumu atklātu pašai draudzei un visai pārējai Zaubes un Latvijas publikai. Dāvanas pasniegšanas svinīgā ceremonija paredzēta š.g. 16. novembrī pl. 18:00 ar cienījamu mākslinieku piedalīšanos.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Šīsvasaras pasākumi mūsu baznīcā

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Sveicam mūsu mācītāju

Draudze sirsnīgi sveic savu mīļo mācītāju Edvīnu Rumjancevu dzimšanas un vārda dienās.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Kāzas mūsu baznīcā

17. maijā mūsu baznīca tika grezni rotāta un pušķota, gatavojāmies laulībām. Draudze sirsnīgi sveica jauno Sudrabu ģimeni.

 

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

4. maija vasts svētku Dievkalpojums

Šogad 4. maija Dievkalpojums izdevās īpaši grezns un svinīgs. Dievkalpojumā tika kristīti un iesvētīti jauni draudzes locekļi. Pēc Dievkalpojuma visi draudzīgi klājām balto galdautu un likām svētku cienastus.  Kristībās pirmo reizi pēc restaurācijas tika lietots atrastais senais kristību trauks.

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Mūsu iecirkņa prāvesta Dzintara Laugaļa vizīte draudzē

28. aprīļa Dievkalpojumu vadīja  mūsu iecirkņa prāv. Dzintars Laugalis kopā ar mūsu mācītāju Edvīnu Rumjancevu un evanģēlistu Edgaru Graudiņu. Dievkalpojumā tika iesvētīts nesen nejauši atrastais kristāmtrauks, ko Jaunpils (Zaubes) draudzei dāvināja māc. V. Kuncendorfs tālajā 1878. gadā. Trauku atrada mūsu bijušais svētdienas skolas audzēknis Niks Zeimulis. Trauks atradās aprakts mājas pamatos un laika zobs to bija stipri bojājis. Trauku restaurēja draudzes priekšniece un tagad tas godam kalpos draudzes un baznīcas vajadzībām

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off