Draudzes dzīve

Goda prāvesta Jāņa Liepiņa piemiņas stūrīša atklāšanas dievkalpojums 2011. gada 28. maijā. Viesu vidū bija cien. Liepiņa kundze, kā arī pārstāvji no korporācijas “Lettonia”.

Cien. Liepiņa kundze atklāja piemiņas stūrīti pārgriežot simbolisko sarkano lentīti.

Pēc svinīgās daļas baznīcā visi devāmies uz mācītājmāju, lai kopīgi kavētos atmiņās par mūsu mācītāju.

Zaubes draudzes Svētdienas skolas 20. gadu pastāvēšanas jubilejai veltīts svinīgs dievkalpojums 2011. gada 5. februārī. Dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Atis Grīnbergs un mūsu mācītājs Edvīns Rumjancevs. Šajā svinīgajā dievkalpojumā īpaši tika izcelts divu draudzes locekļu pašaizliedzīgais darbs.

Svētdienas skolas skolotāja Silvija Zigrīda Bīriņa un draudzes priekšnieks Ojārs Evalds Bīriņš tika apbalvoti ar LELB apbalvojumiem “Uzticības vairogs”, kura devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, “… ar uzticību tu visu esi darījis”.

   

Leave a Reply