Monthly Archives: August 2013

Dievkalpojumi augustā.

4. augustā Kapu svētku Dievkalpojums Sila kapos plkst. 14:00. Kalpos kapelāns Juris Jeršovs. 11. augustā Dievkalpojums ev.lut. baznīcā plkst. 14:00. Kalpos mācītājs Aivars Salmanis. 18. augustā Kapu svētku Dievkalpojumi Vidus kapos plkst. 14:00 un Āžkalna kapos plkst. 16:00. Kalpos mācītājs … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off