Diakonija

Svētdienas skolas bērniem tiek sniegta materiālā palīdzība katra jauna mācību gada uzsākšanai.

Draudze rūpējas arī par daudziem draudzes pensionāriem un divreiz gadā izsniedz tiem pārtikas pakas. Ir gadījumi, ka tiek sniegta arī materiālā palīdzība ar kādu noteiktu mērķi. Nepieciešamības gadījumā draudze palīdz arī ar personīgo transportu. Saņemtās humānās palīdzības ietvaros draudzes locekļi tiek apgādāti arī ar lietotu apģērbu un apaviem.

Draudzes nama telpās iekārtota humānās palīdzības telpa, kur ikviens var gan ziedot, gan arī saņemt vajadzīgo palīdzību.

Leave a Reply