Ziedojumiem / to donators

Bankas konta numurs ziedojumiem torņa remontam (funds to use for the tower’s restoration):

Saņēmējs (Beneficiary): Zaubes ev.lut. draudze

Reg. No.: 90000371217

IBAN: LV28 PARX 0015 3085 1000 1

SWIFT kods: PARXLV22

AS Citadele Banka

Republikas lauk. 2A, Rīga, LV1010, Latvija

Maksājuma mērķis / Message:

Ziedojums torņa remontam / Donation for the restoration works.

Leave a Reply