Ziedojumiem / to donators

Bankas konta numurs ziedojumiem torņa remontam (funds to use for the tower’s restoration):

Saņēmējs (Beneficiary): LELB Zaubes draudze

Reg. No.: 90000371217

IBAN: LV06 HABA 0551 0481 3470 4

SWIFT kods: HABALV22

“SWEDBANK” AS

Rīga, LV1010, Latvija

Maksājuma mērķis / Message:

Ziedojums torņa remontam / Donation for the restoration works.

Leave a Reply