Monthly Archives: April 2013

Dievkalpojumi maijā.

4. maijā pl. 10:00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku Dievkalpojums. Kalpos evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs. 12. maijā pl. 14:00 Mātes dienas Dievkalpojums. 19. maijā pl. 14:00 Vasarsvētku Dievkalpojums. 26. maijā pl. 14:00 Dievkalpojums. Kalpos mācītājs E. Rumjancevs.

Posted in Uncategorized | Comments Off