Monthly Archives: May 2018

Baznīcu nakts 1. jūnijā no plkst 17.00 līdz plkst. 24.00

Pirmo reizi piedalījāmies “Baznīcu nakts”projektā. Piedāvājām pabūt klusumā ar Dievu un sevi… sveču gaismā…  Padomāt, palūgties… Plkst. 21:00 tika vadīta “Mūsu Tēvs” lūgšana pēc kuras tika izdziedāta Latvijas Republikas himna “Dievs svētī Latviju”. Bija iespēja arī uzkāpt baznīcas atjaunotajā tornī … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off