Unikāla izstāde mūsu baznīcā

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Vasarsvētki mūsu draudzē

Šogad Vasarsvētki bija arī Zaubes draudzes svētdienas skolas mācību gada noslēguma diena pirms garajām vasaras brīvdienām. Pēc Dievkalpojuma svētdienas skolas bērnus, un protams arī visus pārējos sanākušos mazos un viņus pavadošos lielos bērnus, izklaidēja divi mākslinieki ar lieliem burbuļu priekiem.

Vairāk bildes no šīs jautrības var apskatīt un lejupielādēt šeit:

https://failiem.lv/u/hfbmvk6v

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Vēsturiski svinīgais 28. maijs

Pats augstākais Kungs bija parūpējies par brīnišķīgu laiku šajā vēsturiskajā dienā. Galvenais dienas notikums bija atjaunotā baznīcas torņa iesvētīšana un jaunā krusta uzstādīšana tā smailē. Visi sanākušie steidza nofotografēties pie jaunā spīdīgā krusta, kamēr tas vēl bija uz zemes. Svinīgo pasākumu vadīja Ikšķiles iecirkņa prāvests Dz. Laugalis, Jūrmalas iecirkņa prāvests A. Krauliņš, mācītājs E. Rumjancevs, mūsu draudzes evaņģēlists E. Graudiņš un evaņģēlists A. Bogdanovs. Pēc krusta iesvētīšanas visi sanākušie vēroja krusta pacelšanu un nostiprināšanu jaunā torņa smailē. Tam sekojošā Dievkalpojumā ērģeles spēlēja ērģelniece Ilze Sprance. Beidzot arī Zaubes jauktais koris diriģentes S. Vītoliņas vadībā iepriecināja klātesošos ar skaistām dziesmām, tostarp ar korāli “Krusts laistās kalna galā”.

28. maijs ir arī mūsu mīļā mācītāja, goda prāvesta J. Liepiņa 101. dzimšanas diena. Savā laikā arī viņš ziedoja naudu jauna krusta izgatavošanai.

Interesentiem vairāk bilžu gan apskatīšanai, gan lejuplādēšanai pieejamas šeit:

https://failiem.lv/u/4u7qyy6s

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Vēsturisks notikums Zaubes draudzē

Dievs, piedod mums,
Ka piekāpāmies ļaunumam
Un ticību tik viegli nodevām.
Bet atjaunotais krusts lai liecina,
Ka zudusi nav mūsu ticiba.
O. E. B.

 

Zaubes ev. lut. draudze lūdz Jūs piedalīties atjaunotā baznīcas torņa un krusta uzstādīšanas un iesvētīšanas ceremonijā, kura notiks 2017. gada 28. maijā plkst 14.00

Draudzes padome 

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

4. maija svētku koncerts

Saulaino 4. maija svētku dienu mūsu baznīcā papildināja brīnišķīgs koncerts ar Sergeja Jēgera un ērģelnieces Diānas Jaunzemes-Portnajas piedalīšanos.

Draudze sirsnīgi pateicas koncerta sponsoriem, Amatas novada domei un arī pārējiem, kuri nevēlējās publicitāti. Tāpat arī sirsnīgs paldies par ziedojumiem, kas dos būtisku atbalstu torņa remontdarbu pabeigšanai.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Baznīcā būs ērģeles

28. janvāris mūsu baznīcas atjaunošanas hronikā ierakstīts ar priecīgu zīmi un tālejošām cerībām. Uz mūsu baznīcu tika atvestas Emīla Martina 1912. gadā būvētās ērģeles. Ērģeles, pilnībā izjauktas, ilgus gadus glabājās Ugāles ērģeļu restaurācijas darbnīcā. Tagad to jaunā mājvieta būs mūsu baznīcā. Jāiegulda milzīgs darbs un līdzekļi, lai ērģeles atkal skanētu un priecētu. Uz to mēs arī ļoti ceram.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Ziemassvētki draudzē

24. decembrī svinējām Ziemassvētku svētvakara Dievkalpojumu. Draudzi iepriecināja Svētdienas skolas bērni ar jauku priekšnesumu un pašu ceptiem gardumiem.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Veni Emanuel

 

17. decembrī mūs visus priecēja grupa SCHOLA CANTORUM RIGA ar vadītāju Guntaru Prāni un sniedza fantastisku koncertu sveču gaismā. Vieni no pirmajiem Latvijā redzējām un dzirdējām unikālu viduslaiku instrumentu – rata liru. Pēc koncerta prof. Guntars Prānis interesentiem to demonstrēja tuvāk un arī pastāstīja tā tapšanas vēsturi.

 

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Latvijas dzimšanas dienā …

18. novembrī draudze svinēja valsts svētku Dievkalpojumu, pēc kura mūs visus priecēja Rīgas VEF vokālais vīru ansamblis V. Salaka vadībā ar skaistākajām latviešu patriotiskajām un tautas dziesmām. Pēc koncerta sirsnīgā atmosfērā notika sadraudzība, kuras laikā tika izdziedātas vēl daudzas citas latviešu dziesmas.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Laulības mūsu baznīcā

Augustā mūsu baznīcā piedzīvojām skaistu un nebijušu notikumu, kad vienlaikus notika laulības un arī laulību iesvētes ceremonija. Draudzes dāmas čakli rosījās, lai krāšņi  sapostu baznīcu par godu lielajam notikumam. Lūk neliels ieskats tās dienas notikumos.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off