Draudzes mācītāji

Kalpojušo mācītāju saraksti

Jurgensburg – Jaunpils – Zaubes  mācītāji

laika posmā līdz 1. pasaules karam

1. Andreas Gezelius                                            1631 –

2. Heinrich Antoni                                              1637- 1661

3. David Hopfner                                                 1656 –

4. John Reinhard Freesing                                1662 – 1689

5. M. Georg Gustav Buchholz                            1690 – 1698

6. Cristian Corsvandt                                          1698 – 1704

7. John Heinrich  Hilde                                       1706 – 1711

Vakance no                                          1711 – 1720.

8. Michael Wittenburg                                         1720 – 1737

9. Jeremias Bernhardt                                         1738 – 1743

Vakance no                                           1743 – 1756.

10. John Christian Sehrwald                                1756 – 1777

11. Georg Friedrich Liening                                  1778 – 1799

12. Friedrich Erdmann Stoll                                 1800 – 1825

13. Eduard Fehre                                                     1825 -  1859

14. Adolf Gottfried Wilhelm Kuntzendorff        1859 -  1895

15. August Wilhelm Maximilian Stefani            1895 -  1905

16. Alfons Karl Arthur Erasmus                           1909 -  1916

 

Brīvvalsts un okupācijas gadi

17. Jānis Alfons Kalve (palīgmācītājs)        1928 -  1933

18. Pēteris Nesaule                                       1933 -  1944

19. Aivars Voldemārs                                   1945 – 1950

20. Ludvigs Sidrevics                                          1950

21. Arnolds Kakars                                       1951 – 1959

22. Valfrīds Šīre                                            1950 – 1963

23. Alberts Ozoliņš                                       1963. g līdz baznīcas slēgšanai

Pēc Zaubes ev. Lut. Draudzes darbības atjaunošanas

Kopš 1990. gada draudzē kalpojuši :

1.  mācītājs         Tālis Rēdmanis            1990. -  1991. g

2.  evanģēliste    Gija Brokāne                1991. – 1992. g

3.  mācītājs         Jānis Šmits                   1992. – 1994. g

4.  evanģēlists    Agnis Zariņš                 1994. -  1995. g

5.  mācītājs         Ivars Jēkabsons           1995. -  1998. g

6.  evanģēlists    Raimonds Skrābāns     1998. VII – 2000. g. V

7.  bīskaps          Pāvils Brūvers              1998. g. VII – VIII; 2011. 5. 02.

8.  evanģēlists    Aigars Dāboliņš            2000.VII – 2002. g. IV

9.  prāvests         Atis Grīnbergs             2002. V – 2003. g. VIII

10.  mācītājs         G. Cauka                       2003. g. VIII – IX

11.  mācītājs         Andris Krauliņš            2003. XI – 2006. g . VI

12.  palīgmācītājs Armands Konrāds        2006. g. VII –2008. VIII

13.  mācītājs          Edvīns Rumjancevs     2008. g. X    -

 

Viesojušies vai noturējuši atsevišķus dievkalpojumus

1. Arhibīskaps  Kārlis Gailītis             1992. g. II

2. Goda prāvests  Jānis Liepiņš savu pirmo un pēdējo (2007.02.01.) sprediķi teicis Zaubes baznīcā. Dzimis Zaubē.

3. Lutera Akadēmijas rektors Dr. Reinhards Slenczka   2002. g. Lieldienas

4.  prāveste        Ieva Graufelde          1999. V

5.  prāvests        Aivars Beimanis        2000. g.  II, VI

6.  prāvests        Guntars Dimants        2005. g.  II

7.  mācītājs        Pēteris Nesaule          1994. g.   VII

8.  mācītājs        Guntis Dišlers

9.  palīgmāc.     Artis Eglītis

10.  palīgmāc.     Kaspars Eglītis

11. mācītājs        Elijs Godiņš                 1998. g. VI

12.  mācītājs        Jānis Ginters             2001. g.

13.  evanģēliste   Ilze Grota                   2007. g., 2008.IX

14.  mācītājs        Andris Grots

15.  mācītājs        Austris Rāviņš

16.  mācītājs        Ludvigs Sidrēvics

17.  mācītājs        Juris Simākins

18.  mācītājs        Atis Vaichovskis

19.  mācītājs        Jānis Vaskis               2002. g.  Zaļā ceturtdiena

20.  mācītājs        Viesturs Vāvere

21. Arhibīskaps   Jānis Vanags              2007. g. 26. VIII

22. prāvests         Modris Īvāns              2007. g. 26. VIII

23. mācītājs         Juris Zariņš

24. evanģēliste    Daiga  Ummere          2008. VIII

25. evanģēlists Jānis Tolpežņikovs 2012. g. 23. IX, 2012. g. 18. XI

 

 

Leave a Reply