Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?

Savās lūgšanās:
Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:
Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež
pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu
ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa
izplatību. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un
sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas,
farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi
lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas
robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi
lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos
satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus
bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.
Āmen!

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.