Draudze

Zaubes draudzes mācītājs EDVĪNS RUMJANCEVS, tālrunis Nr 28813662. Uz pastorālām sarunām ar mācītāju iepriekš jāvienojas par laiku.

Draudzes padomes priekšsēdētāja Sintija Bīriņa – Zeņķe, tel.  29183163.

Priekšsēdētāja vietniece Kristīne Bebre.

Dievkalpojumi - regulāri notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst 12.00 ar Svēto Vakarēdienu. Par svētku Dievkalpojumu norisi, ja tie nesakrīt ar regulārajiem Dievkalpojumiem tiek paziņots atsevišķi.

Baznīcas pakalpojumi - kristības, iesvētības, kristīgas laulības un mirušo kristīga izvadīšana tiek sniegti pēc vienošanās ar draudzes mācītāju un draudzes priekšnieku.

Ja nepieciešams aizlūgt par slimniekiem vai cilvēkiem kādos piemeklējumos, vai arī vēlaties pieminēt Dieva priekšā cilvēkus, kuri aizsaukti mūžībā, tad pirms Dievkalpojuma šo lūgumu nodot mācītājam rakstiski.

Draudzes locekļus, kuri ir vecuma nespēkā vai slimībā, mācītājs ar draudzes locekļiem apmeklē mājās.

Ekskursanti - par baznīcas apskati zvanīt Ojāram Bīriņam pa telefonu 64129975 ; 27846407. Iespējama arī nakšņošana.

Leave a Reply