Svētdienas skola

2016. gada Lieldienas

 

2015. gada Ziemassvētki

 

Svētdienas skolas 20 gadu jubileja.

Zaubes draudzes Svētdienas skolas 20. gadu pastāvēšanas jubilejai veltīts svinīgs dievkalpojums notika 2011. gada 5. februārī. Dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Atis Grīnbergs un mūsu mācītājs Edvīns Rumjancevs. Šajā svinīgajā dievkalpojumā īpaši tika izcelts divu draudzes locekļu pašaizliedzīgais darbs.

Svētdienas skolas skolotāja Silvija Zigrīda Bīriņa un draudzes priekšnieks Ojārs Evalds Bīriņš tika apbalvoti ar LELB apbalvojumiem “Uzticības vairogs”, kura devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, “… ar uzticību tu visu esi darījis”.

Skolas ilggadējā vadītāja Silvija Zigrīda Bīriņa priecājas par daudzajiem ziediem un sveicējiem.

Pēc dievkalpojuma jubilejas saviesīgā daļa tika turpināta Zaubes pamatskolas zālē. Zāli iekārtoja paši svētdienas skolas bērni, protams, draudzes dāmu padomu vadīti. Viņi paši arī padomāja par zāles svētku noformējumu, apgaismojumu un mūzikas pavadījumu.

Sveicēju vidū gan godātie garīdznieki, gan arī kaimiņu draudžu pārstāvji no Mālpils un Nītaures, un protams arī pašu draudzes priekšnieks ar paša sacerētu dzejoli.

un vēl ….

 

 

 

Leave a Reply