Ierobežojumi

Sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem vīrusa pandēmijas apturēšanai, apmeklējot baznīcu, jāņem vērā, ka noteikti ir jālieto muti un degunu nosedzoša maska un jāievēro fiziskā distancēšanās no līdzcilvēkiem vismaz 2m atstatumā.

Roku dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami bazīcā pie ieejas. Dziedāšana notiek pusbalsī.

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.