Author Archives: admin

Svētku pasākumi mūsu draudzē maijā.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Pirmā Adventa svētdiena

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Gaismas laika koncerts mūsu baznīcā

Aicinam Zaubēniešus uz koncertu un lūdzam ņemt līdzi arī savus draugus un paziņas no tuvienes un tālienes. Un atgādinam, ka jūsu ziedojumi ir ļoti gaidīti un nepieciešami baznīcas atjaunošanai.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Draudze sveic draudzes veterānu nozīmīgā jubilejā

Šī gada 18. oktobrī mūsu draudzes ilggadējam balstam, labam padomdevējam un, pats galvenais, draudzes darbības atjaunotājam tālajos 90-jos, Ojāram Evaldam Bīriņam apritēja nozīmīga jubileja – 85 gadi. Dievkalpojumā, kas notika mūsu baznīcā 23. oktobrī, viņam tika veltīti atzinīgi pateicības un … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Baznīcu nakts 28. maijā

Šogad Baznīcu nakts pasākumi notiks 28. maijā no pl. 10:00 – 24:00. Pl. 18:00 mūsu baznīcā notiks ērģelnieces Ilonas Birģeles koncerts “Bahs un gaisma”. Pl. 21:00 notiks lielā lūgšana, kurā apvienosies visas Latvijas draudzes.

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Ierobežojumi

Sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem vīrusa pandēmijas apturēšanai, apmeklējot baznīcu, jāņem vērā, ka noteikti ir jālieto muti un degunu nosedzoša maska un jāievēro fiziskā distancēšanās no līdzcilvēkiem vismaz 2m atstatumā. Roku dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami bazīcā pie ieejas. Dziedāšana notiek … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Jauni bankas rekvizīti

Mīļie draugi! Steidzam ziņot, ka draudze ir mainījusi apkalpojošo banku. Šai sakarā jāņem vērā jaunais konta numurs un saņēmēja banka un tas ir svarīgi visiem esošajiem un potenciālajiem ziedotājiem nākotnē. Jaunie rekvizīti ir redzami gan “Ziedotājiem” paredzētajā mājaslapas sadaļā, gan … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?

Savās lūgšanās: Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Bīskapu kolēģijas vēstule par pulcēšanās ierobežojumiem

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom 13:1) Jēzus Kristus mīļoti brāļi, māsas un draudzes, Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off

Ziemsvētku laiks draudzē

22. decembrī draudzē viesojās mūsu iecirkņa prāvests Dz. Laugalis, kas Dievkalpojumā iesvētīja arī mūsu jaunās ērģeles. Pēc Dievkalpojuma sirsnīgā sadraudzībā apspriedām gan mūsu draudzes, gan arī LELB jaunumus. Prāvests bija patīkami pārsteigts un iepriecināts par piparkūku ciematu, kas tika izstādīts … Continue reading

Posted in Draudzes pasākumi | Comments Off