Dievkalpojumi maijā.

4. maijā pl. 10:00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku Dievkalpojums. Kalpos evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs.

12. maijā pl. 14:00 Mātes dienas Dievkalpojums.

19. maijā pl. 14:00 Vasarsvētku Dievkalpojums.

26. maijā pl. 14:00 Dievkalpojums. Kalpos mācītājs E. Rumjancevs.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.