Dievkalpojumi augustā.

4. augustā Kapu svētku Dievkalpojums Sila kapos plkst. 14:00. Kalpos kapelāns Juris Jeršovs.

11. augustā Dievkalpojums ev.lut. baznīcā plkst. 14:00. Kalpos mācītājs Aivars Salmanis.

18. augustā Kapu svētku Dievkalpojumi Vidus kapos plkst. 14:00 un Āžkalna kapos plkst. 16:00. Kalpos mācītājs Aivars Salmanis.

25. augustā Dievkalpojums ev.lut. baznīcā plkst. 14:00. Kalpos prāvests Didzis Kreicbergs.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.