Dievkalpojumi martā

24. martā plkst. 14:00 kārtējais Dievkalpojums.

25. martā plkst. 13:00 Svētbrīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai notiks pie piemiņas akmens.

28. martā plkst. 14:00 Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

29. martā plkst. 14:00 Lielās Piektdienas Dievkalpojums.

31. martā plkst. 12:00 Lieldienu Dievkalpojums.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.