Baznīcu nakts 1. jūnijā no plkst 17.00 līdz plkst. 24.00

Pirmo reizi piedalījāmies “Baznīcu nakts”projektā.

Piedāvājām pabūt klusumā ar Dievu un sevi… sveču gaismā…  Padomāt, palūgties…

Plkst. 21:00 tika vadīta “Mūsu Tēvs” lūgšana pēc kuras tika izdziedāta Latvijas Republikas himna “Dievs svētī Latviju”.

Bija iespēja arī uzkāpt baznīcas atjaunotajā tornī un paskatīties uz brīnišķīgo apkārtni…

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.