Vēsturisks notikums Zaubes draudzē

Dievs, piedod mums,
Ka piekāpāmies ļaunumam
Un ticību tik viegli nodevām.
Bet atjaunotais krusts lai liecina,
Ka zudusi nav mūsu ticiba.
O. E. B.

 

Zaubes ev. lut. draudze lūdz Jūs piedalīties atjaunotā baznīcas torņa un krusta uzstādīšanas un iesvētīšanas ceremonijā, kura notiks 2017. gada 28. maijā plkst 14.00

Draudzes padome 

 

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.