Latvijas dzimšanas dienā …

18. novembrī draudze svinēja valsts svētku Dievkalpojumu, pēc kura mūs visus priecēja Rīgas VEF vokālais vīru ansamblis V. Salaka vadībā ar skaistākajām latviešu patriotiskajām un tautas dziesmām. Pēc koncerta sirsnīgā atmosfērā notika sadraudzība, kuras laikā tika izdziedātas vēl daudzas citas latviešu dziesmas.

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.