Lielie darbi pie baznīcas.

Lai novērstu baznīcas pamatu bojāšanos lietus ūdens ietekmē, septembrī tika veikti attiecīgi darbi gan pie pašiem pamatiem, gan arī nomainīta un uzlabota lietus noteku sistēma. Darbu veikšanai tika pieaicināta profesionāla arhitekte, darbu vadītājs un arī pieredzējuši meistari, kuriem palīgā nāca arī mūsu pašu brīvprātīgie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.