Aicinājums aizlūgt sakarā ar situāciju Ukrainā.

Mīļās māsas un brāļi Kristū. Mūsu Baznīcas un it īpaši LELB vārdā izsakām vienotību ar cilvēkiem Ukrainā, kas patreiz cieš brutālu okupāciju un tālejošus draudus.

Atminēsimies tādos brīžos mums doto iespēju lūgšanās un aizlūgumos griezties pie Dieva pēc padoma un palīdzības. Tam mums nav jāgaida nākošo svētdienu, bet to mēs varam darīt ikkatrs, ik brīdi un kur vien mēs esam. Tieši lūgšana var dot to spēku un to kopību, kas šajā laikā ir svarīgi.

Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.
LELBāL virsvaldes prezidents.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.