8. septembra Dievkalpojums un draudzes nama iesvētīšana

029

029

Bookmark the permalink.

Leave a Reply