Mācītājmāja (tiek pārdota / Pastor’s manor for sale)

Draudze pārdod Mācītājmāju ar parka teritoriju. Interesentiem vērsties pie draudzes priekšnieces.

Leave a Reply