Zaubes baznīcā Lieldienu laikā

Fotoattēlā varētu būt koks, piemineklis, ārā un tekstā redzams Aizlügsim par Ukrainu Kristus augšamcelšanas svêtku pasakumi Zaubes ev. lut. draudze 10.04 plkst 12.00 Pupolsvétdienas Dievkalpojums 16.04 plkst 23.00 Lieldienu sagaidišanas nakts Dievkalpojums 17.04. plkst 15.00 Svetku koncerts Koncerta piedalãs: Koris LAUDATE Latvijas Nacionălă simfoniska orkestra STÍGU KVINTETS Andis Klučnieks, Egija Sproge- FLAUTAS Kärlis Kundräts KLAVIERES, KLAVESINS ArtisGaga Artis SAKSON Sonja Misina PERKUSIJAS Dirigents JÃNIS MISINS ieeja par ziedojumiem

Fotoattēlā varētu būt 4 cilvēki, cilvēki stāv un tekstā redzams Koris LAUDATE Latvijas Nacionălã simfoniskă orkestra STĨGU KVINTETS Andis Klučnieks, Egija Sproge FLAUTAS Kärlis Kundräts- -KLAVIERES, KLAVESINS Artis Gaga SAKSOFONS Sonja Misina- PERKUSIJAS Dirigents JANIS MISINS Pavasara koncertprogrammă ZaubeÅ baznică 17 aprili Plkst. 15:00 LOT

This entry was posted in Draudzes pasākumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.